AKUTA ÄRENDEN: 0706-26 08 48, 0762-10 10 50 ELLER 0723-95 25 51

Välkommen till Råå Konstruktionsplast AB

Projekt Rejektvatten (NSVA)

Tillsammans med Håkan Lindqvist (driftchef på NSVA-Helsingborg) utvecklade och utförde vi ett pilotprojekt på rejekvattenanläggningen i Helsingborg. Denna del av reningsverket krävde konstant underhåll pga korrosionsproblem och kraftig bildning av struviter vilket ofta ledde till stopp och störningar i driften. Efter nio månaders felfri drift togs systemet isär och inspekterades. Man kunde då till allas…

Läs Mer
widget1
widget2
widget3
widget4
widget5

Vi är specialister på att konstruera, tillverka och montera industriella plast- komponenter – allt från kompletta processanläggningar och rörsystem till laboratorieinventarier. Många av våra kunder är verksamma inom kemisk industri, energi- och miljöteknik, läkemedel, vattenrening samt badanläggningar. Gemensamt för samtliga är att de efterfrågar konstruktioner och tekniska lösningar av högsta kvalitet. Vi har lång erfarenhet och flexibilitet inom plastbearbetning och är certifierade av Svenska Gasföreningen för alla typer av svetsning i plast.

Råå Konstruktionsplast grundades 1978 av Jan Lindberg som varit verksam i branschen sedan slutet av 1950-talet. Vi har en modern maskinpark och en mobil verkstad för olika typer av externa jobb. Med hjälp av våra samarbetspartners inom exempelvis metallkonstruktion, bygg och måleri tar vi del i såväl små som stora projekt.