AKUTA ÄRENDEN: 0706-26 08 48, 0762-10 10 50 ELLER 0723-95 25 51

Projekt Rejektvatten (NSVA)

Tillsammans med Håkan Lindqvist (driftchef på NSVA-Helsingborg) utvecklade och utförde vi ett pilotprojekt på rejekvattenanläggningen i Helsingborg. Denna del av reningsverket krävde konstant underhåll pga korrosionsproblem och kraftig bildning av struviter vilket ofta ledde till stopp och störningar i driften. Efter nio månaders felfri drift togs systemet isär och inspekterades. Man kunde då till allas glädje konstatera att bildningen av struviter varit praktiskt taget obefintlig.

Övergången från ledningssystem i syrafast rostfritt stål till plast (i detta fallet polypropen) klassades härmed som en stor framgång och resursbesparing.