AKUTA ÄRENDEN: 0706-26 08 48 ELLER 0723-95 25 51

Produktion

Vi utför plastkonstruktioner för kemisk industri, energi- och miljöteknik, läkemedel, vattenrening, VA och förnybar energi.

Vår bas är verkstaden i södra Helsingborg där vi tillverkar färdiga produkter och prefabkomponenter. Vi har en omfattande maskinpark för stum-, muff-, elmuff- och IR-svetsning av tryckrörsystem i samtliga termoplastmaterial. Vår maskinpark omfattar dimensioner från 16 mm hela vägen upp till 1200 mm.

För konstruktionsarbeten använder vi oss utav stumsvetsning och varmbockning av skivmaterial som sedan vanligvis tråd- och extrudersvetsas samman för att bygga t ex tankar, scrubbers eller pumpskåp.

Montage sker sedan på plats av våra duktiga montörer erbjuder förstklassiga installationer med högt kvalitets- och säkerhetstänk. Vår svetspersonal är certifierad enligt EWF 581 samt EN 13067.

Vi arbetar med de flesta i industrin förekommande plaster, exempelvis: 
PE, PP, PVDF, ECTFE, PVC, PC, PTFE och GAP.

Vi behärskar följande svetsmetoder:
varmluft, extruder, muff, elektromuff, stumsvetsning och IR-svetsning.